Month: March 2023

เรอเน่ เดส์การตส์ชีวประวัติ

เรอเน่ เดส์การตส์ชีวประวัติ (นักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และผู้ประดิษฐ์ 'เรขาคณิตวิเคราะห์' ชาวฝรั่งเศส) Rene Descartes เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เป็นที่รู้จักในฐานะบิดาแห่งปรัชญาสมัยใหม่ เขาเกิดมาพร้อมกับพ่อที่เป็นนักการเมือง และเริ่มสนใจวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และคณิตศาสตร์เมื่อเขาอยู่ในโรงเรียน หลังจากได้รับปริญญาด้านกฎหมาย เรเน่ใช้เวลาส่วนใหญ่เดินทางไปทั่วยุโรป ศึกษาผลงานทางวิทยาศาสตร์...