Andy Warhol

Andy Warhol

Andy Warhol เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผลงานและได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคของเขา โดยใช้ทั้งเปรี้ยวจี๊ดและมีความอ่อนไหวในเชิงพาณิชย์สูง Andy Warhol คือใคร? Andy Warhol เป็นนิตยสารและนักวาดภาพประกอบโฆษณาที่ประสบความสำเร็จซึ่งกลายเป็นศิลปินชั้นนำของขบวนการศิลปะป๊อปปี 1960 เขาได้ทดลองศิลปะรูปแบบต่างๆ มากมาย รวมถึงศิลปะการแสดง การสร้างภาพยนตร์ การติดตั้งวิดีโอและการเขียน และได้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างวิจิตรศิลป์กับสุนทรียศาสตร์กระแสหลักกลายเป็นประเด็นถกเถียง Warhol เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22...